Enterprise News

企 / 业 / 新 / 闻

企业新闻

『11块1毛1』吃面!真的只要11.11元

u19456836932363684460fm21gp0
                                                                                              “11.11”=“单身汪的聚会”
u9140879692907372726fm21gp0                                                                                              “11.11”=“剁手党的狂欢”
u6499276101509860024fm21gp0                                                                                             “11.11”=“情侣档的秀台”
                                                                                               但是
                                                                                               如果:不想过节时
                                                                                               被虐!虐!虐!
                                                                                               如果:不想过节后
                                                                                               被剁!剁!剁!
                                                                                                双十一
                                                                                               我们只过『面条节』
                                                                                                11块1毛1                                                                                                                           
                                                                                                最低只要11.11元
                                                                                                所有小面 随便吃
                                                                                               “11.11”=“小面控的食节”
55
                                                                                                  11.11元
                                                                                                  美味太应景!好吃太便宜!
66
                                                                                                  11.11元
                                                                                                  看起来细细溜长的豌豆小面
99
                                                                                                    11.11元
                                                                                                   有了这个价格,有了这个借口
                                                                                                   单身汪过节还会尴尬吗?
                                                                                                    “不在两天内恋爱,就在两天后过节”
                                                                                                     11月11日
                                                                                                     11块1毛1
                                                                                                     在辣小豌,留座!等你!
                                                                                                     『备注』

11月11-13日,进店消费:

直接抽取优惠~

从五折到八折

最低只要1.11元

名额不限!

百分之百抽中!

                                                                                           『微信』『支付宝』支付:只需1.11元
                                                                                            『现金』支付:2元,不找零,不兑现

『每人仅限一份』

u245217954478436119fm21gp0
喂!

是小明、小红、路西、

莉莉、李雷……吗?

11月11日组团去辣小豌

吃面真的只要1块1毛1

!!!!!!!!